[GIMP 2.8 tutorial] Tìm hiểu giao diện tổng quan của GIMP

18/09/2018 GIMP 2.8 tutorial
Share:

Tiếp theo sẽ là video tìm hiểu giao diện tổng quan của phần mềm chỉnh sửa ảnh mã nguồn mở, miễn phí GIMP. Trong video này, tôi trình bày cơ bản nhất về các thành phần trên giao diện. Qua đó, bạn sẽ có một cái nhìn tổng quan về GIMP. Tôi xin nhắc lại là tôi chỉ trình bày một cách cơ bản nhất. Cụ thể về các thành phần này chúng ta sẽ tìm hiểu dần trong các video sau.

Kế hoạch tiếp theo

Từ các bài tiếp theo, tôi sẽ bắt đầu áp dụng GIMP vào để thiết kế, hay chỉnh sửa hình ảnh. Tôi sẽ cố gắng trình bày chi tiết nhất có thể để các bạn có thể thấy được cái hay của những phần mềm mã nguồn mở, miễn phí. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ.

Trân trọng,

Phạm Văn Lâm.

Share: