Chính sách bảo mật

Lam Pham Blog là blog cá nhân chuyên chia sẻ về Linux và phần mềm mã nguồn mở. Tên miền chính của Lam Pham Blog là phamvanlam.com. Khi đến với Lam Pham Blog, bạn phải tuân thủ mọi quy định và chính sách mà chúng tôi đã đề ra. Những chính sách này cũng được áp dụng cho các trang phụ liên quan đến Lam Pham Blog và toàn bộ các subdomain.

Chúng tôi là ai?

Địa chỉ các website của chúng tôi là: https://phamvanlam.com.

Lam Pham Blog thu thập dữ liệu cá nhân nào và lý do chúng tôi thu thập chúng?

Analytics

Lam Pham Blog sử dụng Google Analytics để thống kê lưu lượng truy cập website cũng như nghiên cứu hành vi của người dùng trên website. Điều này tuân thủ đầy đủ chính sách bảo mật thông tin người dùng của Google được đề cập tại đây: https://policies.google.com/privacy?hl=vi.

Bình luận

Lam Pham Blog sử dụng Disqus làm dịch vụ lưu trữ bình luận trên trang web. Chính sách bảo mật của Disqus có tại đây: https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy

Lam Pham Blog chia sẻ dữ liệu của bạn với ai?

Chúng tôi sẽ không chia sẻ dữ liệu của bạn với bất kỳ ai.

Lam Pham Blog lưu trữ dữ liệu của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ không lưu trữ dữ liệu của bạn.